Benedykt Roszkowski "Kazanie na pogrzebie [...] Jozefa na Łuczycach Łuczyckiego, infułata proboszcza strzelinskiego przeświętego zakonu s. Norberta kanonikow regularnych premonstra, vice generała w kościele strzelnińskim dnia 30 paźdz. roku Pańskiego 1770 odprawione" (strona tytułowa)