Benedykt Roszkowski "Kazanie na pogrzebie ś.p. [...] Mikołaia z Wybranowa Swinarskiego [...] w roku Pańskim 1773, dnia 10. sierpnia pochowanego" (strona tytułowa)