Benedykt Roszkowski "Kazanie na pogrzebie swiętey y sławney pamięci [...] Jozefa Korzbog Łąckiego [...] w kościele szamotulskim oycow reformatow, roku Pańskiego 1771 dnia 14. listopada powiedziane" (strona tytułowa)