Przedstawiciele władz miasta, prasy i dyrekcji kolei na Dworzecu Głównym. Benzynowy wagon motorowy, wyprodukowany przez firmę kilońską, przed próbną jazdą na linii Kraków - Zakopane. Widoczni w oknie od lewej m.in.:  prezes Sądu Apelacyjnego dr Władysław Wolter, wojewoda krakowski Ludwik Darowski, inż. Willmehr z firmy kilońskiej, która wykonała ten wagon, poseł Marian Dąbrowski. Przed wagonem stoją: inż. Pischinger (w palcie z ciemnym kołnierzem), dalej na prawo od niego: płk Mikołaj Kolankowski, prezes Okręgowej Izby Kontroli w Krakowie dr Włodzimierz Kraus, starosta Meier, prezes Izby Skarbowej Józef Greger, prezes Dyrekcji Poczty i Telegrafów dr Jarszyński, prezes Karol Barwicz, starosta Zoll, wiceprezydent Krakowa Witold Ostrowski, prezes Rady Powiatu Skrzyński, płk Alfred Spett, NN, naczelnik Krzyształowicz, inż. Marian Miśniakiewicz, prezes Dyrekcji Robót Publicznych Henryk Dudek, inż. Pollman.