Aktorka Betty Amann (3. z lewej) w towarzystwie aktorów polskich: Zuli Pogorzelskiej, Konrada Toma i Kazimierza Krukowskiego (1. z lewej).