Premier Leon Kozłowski po przemówieniu radiowym w otoczeniu (od lewej) prezesa BBWR Walerego Sławka, gen. Felicjana Sławoja Składkowskiego, wiceministra Krzysztofa Siedleckiego, sekretarza generalnego BBWR Michała Tadeusza Brzęk-Osińskiego.