Biblia wydrukowana w Brześciu Litewskim nakładem Mikołaja Radziwiłła  4 IX 1563 r.