Rycina Józefa Łoskoczyńskiego według rysunku Edmunda Perle, opublikowana w 1882 roku w "Tygodniku Ilustrowanym" nr 335.