Źródło kopii cyfrowej: https://www.sercanki.org.pl/-yciorys-1.html.