Miejscowość, w której mieszkał i pracował w przemyśle naftowym, Włodzimierz Łodziński

Pocztówka z 1930 roku, wydana w Nadwórnej (nakł. Aba Heller).