Pocztówka z lat 1905-1930, wydana w Nadwórnej nakładem Księgarni Powszechnej.