Legenda mapy:

Szkic działań wykonany na oryginalnym podkładzie mapy taktycznej z epoki. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wojsku Polskim w okresie II Rzeczypospolitej siły własne oznaczano na nich kolorem niebieskim, natomiast przeciwnika kolorem czerwonym.

1 DJ – działania 1. Dywizji Jazdy.

2 DJ – działania 2. Dywizji Jazdy.

IV BJ – działania IV Brygady Jazdy.

6. puł – działania 6. pułku ułanów Kaniowskich.

1 DPLeg – działania 1. Dywizji Piechoty Legionów.

6 DP – działania 6. Dywizji Piechoty.

X BP – działania X Brygady Piechoty.

XXXV BP – działania XXXV Brygady Piechoty.

XXXVI BP – działania XXXVI Brygady Piechoty.

42 pp – działania 42. pułku piechoty.

4 DK – działania sowieckiej 4. Dywizji Kawalerii.

6 DK – działania sowieckiej 6. Dywizji Kawalerii.

11 DK – działania sowieckiej 11. Dywizji Kawalerii.

14 DK – działania sowieckiej 14. Dywizji Kawalerii.

24 DS – działania sowieckiej 24. Dywizji Strzeleckiej.

47 DS – działania sowieckiej 47. Dywizji Strzeleckiej.

BSpec – działania sowieckiej Brygady Specjalnej Kawalerii