Pocztówka wydana po 1918 roku w Krakowie przez Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich.