Olejny obraz z 1878 roku o wymiarach  426 X 987 cm. Opierając się na opisie bitwy pod Grunwaldem zamieszczonego w "Dziejach polskich" Jana Długosza, Matejko przedstawił tu końcową fazę bitwy - odwrót wojsk krzyżackich i śmierć wielkiego mistrza zakonu. Rozbicie kompozycji na szereg symultanicznie rozgrywających się epizodów potęguje wrażenie bitewnego zgiełku i zamętu. Po lewej stronie Jakub Skarbek toczy pojedynek z księciem szczecińskim Kazimierzem.  Zgodnie z relacją Długosza nad walczącymi, wśród chmur unosi się postać świętego Stanisława, patrona Polski.