Obraz olejny z około 1620 roku zamówiony przez Stanisława Żółkiewskiego. Znajduje się w Lwowskiej Galerii Sztuki. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.