Obraz olejny z 1879 roku. Znajduje się w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie. 

Źródło kopii cyfrowej: www.pinakoteka.zascianek.pl.