Od lewej ku prawej: 1) góra, stoją: Woźny sejmowy, Fijałkiewicz, Krczek Franciszek (dr. prof.), Lau Ignacy (dr. adwokat), Rewakowicz Henryk (red.), Wind Joachim (red.), Chwojka Józef (urz.), Górnicki Marjan (dr. adwokat). 2) dół, siedzą: Aleksander Zawadzki (lekarz), Roman Poliński (urz.), Józef Poliński (68 letni), dr. Ernest Adam. Fotografia opublikowana w pracy S. Bobrowskiej i S. Tauba "Dzieje stenografii" wydanej przez Zespół Tow. Stenograficznych systemu Polińskiego na Wojew. Śląskie,  Katowice 1931 r.