Fotografia aktora wsiadającego do samochodu wykonana w latach 1925-1939 w Łodzi.