Fotografia wykonana w Berlinie w latatch 1929-1930.