Fotografia wykonana w Warszawie w latach 1925-1939.