Fotografia wykonana w latach 1930-1931 w Warszawie.