Fotografia Romana Sumika ze zbiorów własnych Filmoteki Narodowej - Instytytu Audiowizualnego.