Legenda mapy:

Szkic działań wykonany na oryginalnym podkładzie mapy taktycznej z epoki. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wojsku Polskim w okresie II Rzeczypospolitej siły własne oznaczano na nich kolorem niebieskim, natomiast przeciwnika kolorem czerwonym.

9 DP Podlaska – działania 9. Dywizji Piechoty.

17 DP Wielkopolska – działania 17. Dywizji Piechoty.

18 DP – działania 18. Dywizji Piechoty.

DOchotnicza – działania 22. Dywizji Ochotniczej.

VII BRez – działania VII Brygady Rezerwowej.

BSyb – działania Brygady Syberyjskiej.

DS – sowieckie dywizje strzeleckie.