Litografia według wzoru Fabiana Sarneckiego opublikowana w książce "La vieille Pologne. Album historique [...]", wydanej w Paryżu w 1836 roku.