Bolesław Limanowski "Galicya przedstawiona słowem i ołówkiem" (strona tytułowa)