Fotografia Konrada Brandla z 1871 roku. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.