Bolesław Roja, generał dywizji WP - fotografia portretowa