Rycina z  "Królowie i książęta: rysunki Jana Matejki".