Miedzioryt z 1684 roku.  Rycina z pracy M. Chwałkowskiego "Regni Poloniae Jus Publicum", Regiomonti 1684, s. 64, tabl.: Regninarum Poloniae a Rege Jagellone Effigies.