Litografia XIX-wieczna według XVI-wiecznego drzeworytu.