Bracia Kasper i Stanisław Pachwalscy podczas konserwacji posągu Chrystusa z krucyfiksu królowej Jadwigi. (marzec 1933 r.)