Jedna z ilustracji z książki wydanej w Warszawie w 1892 roku.