Pocztówka wydana w Brodach w 1930 roku nakładem Władysława Kocyana.