Pocztówka wydana w Brodach w latach 1900-1910 nakładem Władysława Kocyana.