Pocztówka wydana w Brodach na Ukrainie w 1906 roku.