Pocztówka wydana w Brodach w 1925 roku nakładem Władysława Kocyana.