Fotografia z publikacji: B. Łoziński, Szkice z historyi Galicyi w XIX wieku, Lwów 1913.