Fotografia wykonana w latach 1917-1918. 

Źródło kopii cyfrowej; London School of Economics Library Collections (http://hasbrouckresearch.com/)