Fotografia wykonana w listopadzie 1913 roku przez Jana Binka.