Fotografia z listopada 1931 roku wykonana przez Jana Binka.