Fotografia wykonana w listopadzie 1931 roku przez Jana Binka.