Fotografia wykonana w Stanisławowie przez M. Jędryka.