Fotografia wykonana na przełomie XIX i XX  wieku ze zbiorów Muzeum Krajoznawczego na Sahalinie (http://sakhalinmuseum.ru/exhb_id_992.php).