Fotografia upublikowana w 1935 roku w "Gazecie Rolniczej", R. 75, nr  9-10, s. 213.