Fotografia z: M. Mazowiecki [L. Kulczycki], Historya ruchu socyalistycznego w zaborze rosyjskim, Kraków 1903, między s. 184 a 185.