Fotografia wykonana w 1915 roku w Innsbrucku.  Jest własnością  Polskiej Akademii Nauk i znajduje się w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Została pobrana z portalu PAUart.pl (http://www.pauart.pl/app/artwork?id=583d61800cf2844219bff765).