Fotografia wykonana została w Krakowie w latach 1890-1894.  Jest własnością  Polskiej Akademii Nauk i znajduje się w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Została pobrana z portalu PAUart.pl. (http://www.pauart.pl/app/artwork?id=56326a1d0cf23d5575b227a2