Pocztówka ze zdjęciem obrazu wydana około 1915 roku przez Centralne Biuro Wydawnictw N.K.N.