Brytyjska misja wojskowa, oficerowie polscy i francuscy przed izbą chorych w Coetquidan. Na pierwszym planie od lewej: NN, gen. Adam Korytowski - komendant obozu.