Obraz olejny namalowany na przełomie XIX i XX wieku.